Att vara anhörigkonsulent i ett förvaltningsområde

Kulturella motiv

Foto: Kungliga biblioteket

Webbinariet tar upp det nationella metodstödet för nationella minoriteter och urfolk samt vad det innebär att arbeta inom ett förvaltningsområde.

  • Vad behöver du som anhörigkonsulent?
  • Vad görs idag?
  • Hur kan jag inkludera arbetet med strategin om nationella minoriteter och urfolk i den nationella anhörigstrategin?

Se webbinariet i spelaren nedan

För mer information och kontakt

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

Senast uppdaterad 2023-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson