Vill förbättra stödet till personer med komplex psykiatrisk problematik

Regeringen vill förbättra stödet till personer med komplex psykiatrisk problematik. Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att dels ta fram rekommendationer för metoden ”självvald inläggning”, dels påskynda utvecklingen av en personcentrerad vård och omsorg för denna grupp.

Självvald inläggning inom psykiatriska heldygnsvård är en metod där patienten själv kan komma till avdelningen – när som helst på dygnet – utan bedömning av en läkare. Tanken är att metoden ska öka patienternas självbestämmande.

Vill öka kvaliteten

Metoden är införd i 18 av landets 21 regioner, men utformningen skiljer sig åt. Genom att ta fram rekommendationer hoppas regeringen att metoden ska används på ett mera enhetligt sätt.

Under 2022 får Socialstyrelsen använda 500 000 kronor för uppdraget, som ska redovisas i mars 2023.  

Spridning av kunskap

Vidare ska Socialstyrelsen arbeta för att personer med komplex psykiatrisk problematik får tillgång till en personcentrerad vård och omsorg.

I uppdraget ingår bland annat att sprida aktuell kunskap om relevanta metoder och arbetssätt.

I september 2025 ska uppdraget slutredovisas. Regeringen har avsatt 2 miljoner kronor för uppdraget under 2022.

Text: Barbro Falk

Senast uppdaterad 2022-05-31 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson