Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

Tre personer samverkar kring ett bord

Illustration: NSPH

Det treåriga arvsfondsprojektet "Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet" fokuserar på anhöriga till personer med samsjuklighet, psykisk ohälsa i kombination med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Projektet drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och målet med projektet är att förbättra vård och stöd för anhöriga till personer med samsjuklighet. 

Projektet startade 1 maj 2022 och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) sitter i projektets referensgrupp och kommer bland annat att leda BLN (Blandade lärande nätverk) under projekttiden. Under projektets första del genomförs aktiviteter i Region Stockholm och Västmanland.

Förutom Nka samarbetar projektet med vården, folkbildningen och den lokala brukarrörelsen.

Läs mer om projektet på NSPH:s webbsida

Senast uppdaterad 2023-01-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson