Barnombudsmannen vill se en nollvision för barns hemlöshet

En flicka skriver på ett papper.

Genrefoto: Pexels

Sista mars överlämnade Barnombudsmannen årsrapporten för 2022 till regeringen. Rapporten ”Blir det nån skillnad - eller säger vi det här helt i onödan?”, tar fasta på hur barnkonventionen efterlevs i barns vardag. Sedan januari 2020 är barnkonventionen svensk lag.

– Årsrapporten ger regeringen ytterligare kunskap och lärdomar som är viktiga att ta med sig i arbetet med att säkerställa att barnets rätt till delaktighet och inflytande får en verklig innebörd. Barns erfarenheter och åsikter ska beaktas vid beslut och åtgärder som rör barn så att barnets rättigheter tillgodoses i praktiken, konstaterade Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare vid Socialdepartementet, i ett pressmeddelande från regeringen, när han tog emot rapporten.

Regeringen slår fast att barns delaktighet är avgörande för att beslut, processer och åtgärder ska kunna beakta barns bästa. Det är en grundläggande förutsättning för att kunna analysera konsekvenser för barn och för att verksamheter skall kunna bedrivas i enlighet med barnkonventionen.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2022-04-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson