Utlåning av surfplattor ska minska det digitala utanförskapet

Bild på Fredrik Arvevik med en Ipad

Fredrik Arvevik, seniorhälsokonsulent-IT i Borås Stad. Foto: Privat

Borås Stad satsar på att minska det digitala utanförskapet och lånar nu ut surfplattor till stadens seniorer. Förhoppningen är att de äldre invånarna ska få ökade tekniska kunskaper och känna sig mer inkluderade i samhället.

När intresseanmälan för att låna en surfplatta av Borås stad öppnade upp i början av september var intresset stort. Årets kvot fylldes snabbt och nu pågår arbetet med att lära seniorerna att använda tekniken.

– Responsen har varit väldigt positiv, många tycker att det är ett generöst initiativ. Många är också glada över att man får vara med och ta del av surfplattan och att det finns ett stöd för att kunna använda tekniken, säger Fredrik Arvevik, seniorhälsokonsulent - IT i Borås Stad.

Erbjudandet gäller för boråsare som har fyllt 75 år och lånet av en surfplatta är helt gratis. När surfplattorna delas ut innehåller de det grundläggande utbudet av appar, användarna har sedan möjlighet att ladda ner andra appar som de själva är extra intresserade av.

– När vi lånar ut surfplattorna har vi en introduktion där vi sätter i gång plattorna och hjälper användarna med alla steg. Vi lyssnar in användarnas intressen och vad de vill använda surfplattan till, säger Fredrik Arvevik.

Hjälpmedel för användaren och anhöriga

Utöver individuell hjälp kommer det även anordnas träffar där man går igenom grunderna, hur man kan använda surfplattorna och hur man hanterar olika tjänster. Fredrik Arvevik har själv märkt av att många äldre känner sig utanför på grund av att man inte har hängt med i den digitala utvecklingen, men han ser också att det finns en stor vilja att lära sig tekniken.

– Det är ett fantastiskt medel. Det är redan många som har kommit i kontakt med barn och barnbarn på ett annat sätt än tidigare. Man kan få bilder och kommunicera med varandra – många har fått en helt annan kontakt sinsemellan.

Surfplattan kan också fungera som ett hjälpmedel för den enskilda eller tillsammans med anhöriga.

– Vi har redan varit hos familjer, där den ena partnern sköter om den andra, där vi sett att en surfplatta kan vara rolig att använda tillsammans. Vårdar man till exempel någon med demenssjukdom så kan man visa upp gamla bilder, visa plaster man har rest till, lyssna på musik, se på videoklipp, gamla program eller liknande för att väcka minnen.

Dessutom finns det möjlighet att anpassa surfplattorna om användarna har problem med syn eller hörsel. Exempelvis går det att koppla sin hörapparat till surfplattan, få texter upplästa och att anpassa textstorleken.

– Många är väldigt glada över att det går att zooma. Plötsligt kan man få hem lokaltidningen i en app-form och läsa texterna och annonserna som kanske är svåra att läsa i den tryckta tidningen.

Viktigt med stöd från flera håll

Utdelningen av surfplattor är i nuläget planerad att pågå under två år, sedan kommer en utvärdering göras. Årets 350 surfplattor är nu upptagna men för den som vill låna en surfplatta ges en ny chans i februari 2022 då nästa omgång med surfplattor ska delas ut.

– Det finns ett stort intresse och det är synd att vi inte helt kan möta den stora efterfrågan. Men samtidigt ska vi kunna hantera det och genomföra projektet på ett bra sätt. Att bara dela ut en surfplatta tror jag inte hade varit en bra lösning utan vi måste också kunna träffa personerna som får surfplattorna. Det blir nog svårt att mota det digitala utanförskapet om man bara delar ut surfplattorna och inte hjälper personer att komma i gång, säger Fredrik Arvevik.

Han hoppas att initiativet kommer kunna leva vidare länge men poängterar att det framöver är viktigt att bygga nätverk och hitta intresseorganisationer eller platser som kan utgöra ett stöd för äldre som vill lära sig mer om tekniken och olika digitala lösningar. Samtidigt behöver också bankerna arbeta för att möta seniorerna.

– Ska man dela ut så många surfplattor vill man också att det ska bli bra. Vi vill att surfplattorna ska användas och inte bara bli liggande. Svårigheterna för oss är när det kommer till saker som rör användarnas bank. Vi kan hjälpa till med att ladda ner bank-appar, swish och så vidare, men vi kan inte visa hur deras bank eller bank-id fungerar då det är känsliga uppgifter. I de fallen måste vi hänvisa till banken, säger Fredrik Arvevik och menar att banken bättre behöver möta de äldre och stödja dem i hur olika banktjänster fungerar.

Mötesplatser anordnar träffar

Lånetiden för surfplattorna är tre år och därefter finns det möjlighet att köpa ut surfplattorna. Användarna behöver inte ha något internet hemma då det ingår ett mobilabonnemang till respektive surfplatta. I Borås stad finns idag tio mötesplatser och på flera av dem kommer det framöver att erbjudas träffar, även för dem som inte har en surfplatta, där det kommer finnas möjlighet att bland annat få stöd med tekniken.

Text: Josefine Göransson
Publicerad 2021-09-28 

Se också:

SVT Nyheter Väst har gjort ett inslag om att Borås Stad lånar ut surfplattor. Se inslaget

Senast uppdaterad 2021-09-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson