Åldrande föräldrars ohälsa ökar vuxna barns sjukdagar

Bild på en kvinna som sitter på en beige soffa som kollar ut genom fönstret och ser frågvis ut

Genrefoto: Pexels

Ett ökat antal sjukskrivningsdagar. Det drabbar vuxna barn som har en åldrande förälder som drabbas av stroke eller är i slutskedet av livet. Döttrar drabbas hårdare än söner. Däremot är effekterna små för barnens sysselsättning och inkomst. Det visar en rapport från utvärderingsinstitutet IFAU.

Rapporten heter "Föräldrars ohälsa påverkar inte vuxna barns sysselsättning". Bakom analysen står Anna Norén, tidigare doktorand vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har studerat alla vuxna barn (35–65 år) vars föräldrar var ensamstående och drabbades av stroke 1995–2005 (ca 44 000 personer) eller avled under åren 1995–2008 (ca 600 000 personer).

Döttrar påverkas mer än söner

Studien visar att antalet sjukskrivningsdagar ökar både när en förälder dör och när en förälder får stroke. Det är inga dramatiska förändringar men gäller framför allt döttrar.

− Jag kan inte avgöra om dotterns hälsa försämras mer eller om sjukskrivningen är ett sätt att få tid till att ge informell omsorg till föräldern, säger Anna Norén i ett pressmeddelande.

Stroke påverkar mindre

Resultaten visade också att effekterna var små för barnens sysselsättning och inkomst. De sjunker visserligen något samma år och året efter det att föräldern avlidit. Att ha föräldrar som drabbas av stroke påverkade inte alls.

– Internationell forskning har funnit att anhöriga går ner i arbetstid för att ägna sig åt omsorg av föräldern. Att jag finner så små effekter i Sverige skulle kunna bero på att Sverige har en väl utbyggd offentlig omsorg, säger Anna Norén.

Individuella effekter

Eftersom individers arbetsutbud kan skilja sig åt av andra anledningar än just förälderns vårdbehov jämfördes förändringar i sysselsättning, inkomster och sjukskrivning före och efter att förälderns hälsa försämrats för en och samma individ. Metoden identifierar därmed det direkta orsakssambandet för den enskilde individen mellan förälderns vårdbehov och det vuxna barnets sysselsättning, inkomster och sjukskrivningsdagar.

Läs rapporten: Hur påverkas vuxna barn av att ha en åldrande förälder?

Läs pressmeddelandet: Föräldrars ohälsa påverkar inte vuxna barns sysselsättning

Läs mer om utvärderingsinstitutet IFAU

Senast uppdaterad 2021-10-14 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson