Psykossjukdomar

I denna film föreläser specialistsjuksköterska Louise Kimby om psykossjukdomar. Hon berättar om hur det kan vara att leva med en psykossjukdom och vad man som anhörig kan göra för att stödja sin närstående.
.

Louise Kimby, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård.

Senast uppdaterad 2023-04-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson