Anhörigriksdagen - invigning och välkomsttal

500 personer hade samlats när årets Anhörigriksdag gick av stapeln i Varberg den 9-10 maj. På plats fanns en mängd utställare och eventet bjöd på intressanta och minnesvärda föreläsningar, tillsammans med mingel, erfarenhetsutbyte och inspiration. Årets upplaga gick under temat Anhörig – med karta och kompass.

Ann-Marie Högberg, Anhörigas Riksförbund.

Ann-Marie Högberg, Anhörigas Riksförbunds ordförande hälsade alla välkomna till årets Anhörigriksdag. Anhörigriksdagen är ett forum för att fylla på med nya kunskaper, möta andra med ett brinnande engagemang för anhörigfrågor, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Årets tema är Anhörig med karta och kompass, vilket är något man behöver för att manövrera i vård- och myndighetsterrängen. Många anhöriga vittnar om ett totalt utlämnande när en närstående drabbats av en sjukdom eller en funktionsnedsättning – man har ingen aning om vilka möjligheter eller rättigheter som finns. I efterhand hör man många säga – tänk om jag vetat vad som fanns, så mycket lättare det skulle varit när vår familj drabbades - självklart ska man kunna få ett rejält stöd när man är i en sådan utsatt situation, förklarade Ann-Marie. Ett av de tyngsta uppdragen som anhörig är just att hålla koll på kartan och ta ut kompassriktningen, att samordna vård och rehabilitering, hålla kontakt med olika aktörer och att strida både för sina egna och för den närståendes rättigheter – så borde det inte behöva vara, för det innebär att all kraft och energi hamnar på fel saker. Det är de yrkesgrupper som möter närstående och deras anhöriga som borde kunna ge ordentlig information och ta på sig rollen som samordnare och ta fram en ordentlig plan, där även de anhöriga är med, på nödvändiga insatser. Sedan måste det som bestämts också följas upp. Det finns en lag som säger att kommunerna ska ge stöd till anhöriga och det finns också verktyg för en samordnad individuell plan, men ändå är det i vissa fall långt kvar innan andemeningen är uppfylld. En ljuspunkt är att anhöriga nämns allt oftare i olika sammanhang. Det finns en insikt i att anhöriga är viktiga, men än så länge ger det allt för lite avtryck i verkliga åtgärder som ger anhöriga rimliga villkor och möjlighet att göra de insatser man känner att man kan och vill, utan att brytas ner hälsomässigt och ekonomiskt.

Ann-Marie Högberg berättade om fem områden, som förbundet lyft upp, och som är i behov av förändringar.

  • Alla målgruppers rätt till kommunalt anhörigstöd. Det ser väldigt olika ut i landet och kommunernas skyldighet att ge anhörigstöd matchas inte utav några rättigheter för de anhöriga, exempelvis rätt till avgiftsfri avlösning minst 20 timmar i månaden, rätt till friskvård och slippa att vara motorn runt den närståendes vård och omsorg.
  • Sjukvårdens ansvar att involvera anhöriga – lagstiftning och riktlinjer kring det behöver förtydligas samt utbildning för alla yrkesgrupper om anhörigas roll och behov.
  • Man måste kunna förena anhörigomsorg med förvärvsarbete. Arbetsgivarna måste bli varse om anställdas eventuella anhörigroll och ha en plan för att underlätta för anhöriga på arbetsplatsen.
  • Möjlighet till ekonomisk ersättning för vård av närstående. Ett första steg vore att få möjlighet till ersättning upp till 30 dagar per år.
  • Jämställdhetsaspekterna måste uppmärksammas. Fortfarande är det fler kvinnor som är anhörigvårdare och kvinnors hälsa påverkas i högre grad än männens hälsa av anhörigomsorg. Det behövs mer kunskap om detta.

Moderator Lisa Syrén

Lisa Syrén, bland annat känd som radiopratare i programmet Ring så spelar vi, var Anhörigriksdagens moderator.

Lisa Syrén, Anhörigriksdagens moderator.

– Vi kommer få uppleva mycket under dessa två dagar och fylla på energi så att vi orkar sträva vidare under resten av året, sade Lisa Syrén.

Lisa hälsade alla förstagångsbesökare särskilt varmt välkomna och passade på att presentera eventets värdar, teknisk personal samt gå igenom all praktisk information kring Anhörigriksdagen.

Oftast tänker vi inte på att vi är anhöriga även om vi hjälper någon närstående med att till exempel handla, skjutsa någon eller följa med till doktorn – men det är också anhörigomsorg. Nu har det gått ett år sedan sist, för många har det varit ett bra år och för andra har det varit tufft. Utan karta och kompass är det väldigt lätt att gå vilse. När sjukdom eller ålderdom slår ner i familjen, då måste kartan ritas om så att vi hittar nya vägar. Vi behöver en kompass och kompassen heter kunskap. Under dagen kommer det vara förläsningar och föreläsare som inspirerar, vägleder och ger dig nya kunskaper, utlovade Lisa Syrén.

Se filmade föreläsningar från Anhörigriksdagen 2017 (nytt fönster)

Bevakningen av anhörigriksdagen kommer att publiceras i delar på Nka:s webbplats under nyheter. Samlingssidan för Anhörigriksdagen där reportagen från föreläsningarna kommer att läggas in efter hand under fliken Publicerat/Reportage/Anhörigriksdagen 2017.

Senast uppdaterad 2021-10-13 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS