Internationella dagen för äldre

Två kvinnor med rullatorer är ute och går. I förgrunden syns en stor kruka med blommor.

Foto: Symbolbilder

Den 1 oktober är det den internationella dagen för äldre. I samband med det vill vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) passa på att tipsa om material på vår webbsida som handlar om att vara anhörig till en äldre person eller att själv vara äldre och stötta, hjälpa eller vårda någon i sin närhet.

Guide om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa
Vi har tagit fram en guide där du kan få övergripande kunskap om äldre vuxna och psykisk ohälsa. Här hittar du korta faktatexter, filmer och rapporter som vänder sig till personal, anhöriga och andra som är intresserade av området. Materialet kan också användas som underlag vid exempelvis anhörigträffar.
Ta del av guiden på Nka:s webbplats

Webbinarieserie: Anhörigskap i perspektiv
Under 2020 och 2021 gjorde Nka en serie webbinarium kopplade till området anhöriga till äldre personer. I varje webbinarium får du ta del av en forsknings- och kunskapsanknuten föreläsning, samt exempel på praktiskt arbete och erfarenhet. Webbinarierna i serien ”Anhörigskap i perspektiv” går att ta del av i efterhand via länkarna nedan.

Tema: Etnicitet
Tema: HBTQI
Tema: Nationella minoriteter och urfolk
Tema: Vem är den äldre?
Tema: Kön och socioekonomi
Tema: Att vara både anhörig och närstående

Publikationer inom området äldre
Nka har skrivit flera rapporter och kunskapsöversikter som berör anhöriga till äldre personer – vi länkar några av dem nedan:

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? – En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga
Stöd till anhöriga i samband med palliativ vård i hemmet
Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa
Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv

Mer material på Nka:s webbplats

På vår hemsida hittar du också mycket annat material som kan vara till användning för dig som är anhörig till en äldre person eller som möter anhöriga i ditt arbete. Ta till exempel gärna en titt på våra olika webbutbildningar, Navigeringskursen om demens för anhöriga, vår filmserie med anhöriga och våra olika publikationer.

Senast uppdaterad 2022-09-30 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson