Högaktuell forskning med anhörigas behov i centrum

Mats Ewertzon, Åsa Kneck och Pardis Momeni.

Mats Ewertzon, affilierad forskare vid Marie Cederschiöld högskola och knuten till Nka, Åsa Kneck, sjuksköterska, docent och lektor vid Marie Cederschiöld högskola, och Pardis Momeni, sjuksköterska och lektor vid Marie Cederschiöld högskola.

Anhöriga till personer inom äldrevård och palliativ vård känner sig mer inkluderade i vården, jämfört med anhöriga inom psykiatrisk vård och diabetesvård. Det framgår av ett forskningsprojekt som pågår vid Marie Cederschiöld högskola i Stockholm. Projektet har resulterat i fyra studier, varav tre är publicerade hittills.

Totalt deltar tio forskare från olika lärosäten och verksamheter i arbetet.

– Studierna känns extra aktuella med anledning av den Nationella anhörigstrategin som antogs i våras. I den betonas anhörigas behov av delaktighet och information i vården och omsorgen av den närstående. Och det är just detta som vår forskning inriktar sig på, säger projektsamordnare Mats Ewertzon.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2023-01-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson