Rörlighet, förflyttning och avslappning

Illustration som visar ett barn som ligger på en boll

Illustration: Oscar Ölund

Att ha möjlighet att röra på sin kropp och böja och sträcka sina leder – aktivt eller passivt – är ett behov som är viktigt att tillgodose. Att kunna förflytta sig och ta egna initiativ till detta är berikande och stimulerande. Rörelse har också mer fysiologiskt positiva effekter på kroppens funktioner och välbefinnande.

Läs kapitlen online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Rörlighet, förflyttning och avslappning

Bilaga: Länkar till kapitel 11 Rörlighet, förflyttning och avslappning

Senast uppdaterad 2021-11-22 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson