Socialstyrelsens underlag till en nationell anhörigstrategi – del 2

Till vänster bild på Lennart Magnusson, i mitten bild på Elin Karlsson, till höger bild på Karin Gavelin

Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka, Elin Karlsson, jurist på Socialstyrelsen, och Karin Gavelin, utredare på Socialstyrelsen, medverkade på webbinariet.

Den 25 augusti 2021 bjöd Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till ett webbinarium om Socialstyrelsens rapport "Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi".

Socialstyrelsen fick hösten 2019 i uppdrag att ta fram ett underlag till en kommande nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. I december 2020 publicerades Socialstyrelsens första rapport med fokus på anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. Den 30 juni 2021 publicerades den andra rapporten som fokuserar på övriga anhöriga. 

Detta webbinarium belyser rapporten "Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi".

Medverkande:
Karin Gavelin, utredare på Socialstyrelsen
Elin Karlsson, jurist på Socialstyrelsen
Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Läs Socialstyrelsens rapport

För mer information och kontakt

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Senast uppdaterad 2021-09-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson