Socialstyrelsens underlag till en nationell anhörigstrategi – del 2

Till vänster bild på Lennart Magnusson, i mitten bild på Elin Karlsson, till höger bild på Karin Gavelin

Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka, Elin Karlsson, jurist på Socialstyrelsen, och Karin Gavelin, utredare på Socialstyrelsen, medverkar på webbinariet.

Den 25 augusti bjöd Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till ett webbinarium om Socialstyrelsens rapport "Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi".

Socialstyrelsen fick hösten 2019 i uppdrag att ta fram ett underlag till en kommande nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. I vintras publicerades Socialstyrelsens första rapport med fokus på anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. Den 30 juni publicerades den andra rapporten som fokuserar på övriga anhöriga. 

Webbinariet den 25 augusti handlar om rapporten "Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi". Medverkar gör Karin Gavelin, utredare på Socialstyrelsen, Elin Karlsson, jurist på Socialstyrelsen, och Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka.

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Läs Socialstyrelsens rapport

För mer information och kontakt

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Senast uppdaterad 2021-09-24 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson