"Barn som anhöriga"

Christina Ramnfors, socionom och projektledare i Västra Götalandsregionen, Merike Hansson, utredare Socialstyrelsen och Pauline Johansson, sjuksköterska, Fil. Dr., projektkoordinator - Barn som anhöriga och systematisk uppföljning.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-17 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS