Äldres psykiska hälsa och ohälsa - prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder

"Äldres psykiska hälsa och ohälsa - prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder" är en antologi som spänner över flera områden. Det är en av få böcker på svenska som belyser äldre och psykisk ohälsa.

Antologin består av tre olika delar. Den första berör existentiella teman och preventiva insatser. Andra delen tar upp särskilda ohälsotillstånd som till exempel depressions- och psykossjukdomar. Del tre är inriktad på hur man kan utveckla arbetet kring äldres psykiska ohälsa.

Boken innehåller både forskning och praktiska erfarenheter. Målgruppen är i första hand sjuksköterskor, socionomer och andra yrkesverksamma inom vård och omsorg, samt studerande. Boken kan även läsas av anhöriga och andra intresserade.

Susanne Rolfner Suvanto är redaktör för antologin och Arvid Lagerkrantz har skrivit förordet. Övriga författare är Per Allard, Mats Ewertzon, Anna K. Forsman, Taina Guldberg-Kjär, Kristiina Heikkilä, Carina Lindkvist, Cecilia Melder, Ulla Peterson, Ewa Stenwall, Lena Strandberg, Anna-Liisa Suvanto och Marie Åsberg.

Mer information

Boken ges ut av Gothia fortbildning.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson