Nka och regionernas habilitering i nätverk

Illustration på två personer som håller i varsin pusselbit

Arbetar du inom habilitering och vill vara med i ett nationellt nätverk?

Du som möter personer med flerfunktionsnedsätttning och deras anhöriga är välkommen till nätverket NAFFN – Nka och regionernas habiliteringar i nätverk för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Här får du tillsammans med Nka och kollegor från hela landet möjlighet att dela erfarenheter och få ny kunskap. 

Är du intresserad av att vara med? Kontakta Maria Ahlqvist eller Mona Pihl, se kontaktuppgifter nedan.

Syftet med nätverket är att:

1. Vara en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar/anhöriga ska få det stöd de behöver.

2. Personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar/anhöriga får sina specifika behov uppmärksammade.

3. Livssituationen för familjer där det finns barn med flerfunktionsnedsättning blir synliggjorda.

 

För mer information och anmälan

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.
Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2022-09-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson