Rätt stöd till anhöriga i olika skeden av demenssjukdomens förlopp

En familj är på demensutredning på en vårdcentral

Illustration Mattias Gordon

Nka presenterar en ny webbinarieserie som handlar om hälsa och välbefinnande för anhöriga till personer med demenssjukdomar. Välkommen att ta del av aktuell forskning, erfarenheter, anhörigas berättelser och inspirerande arbetssätt från olika verksamheter!

Socialdepartementet har givit Nationellt kompetenscentrum anhöriga i uppdrag att, i samarbete med Svenskt Demenscentrum och Socialstyrelsen, genomföra en webbinarieserie med det övergripande temat Rätt stöd till anhöriga i olika skeden av demenssjukdomens förlopp.

Serien vänder sig främst till beslutsfattare och personal i kommuner och regioner, men kan också vara till nytta för anhöriga själva, idéburna organisationer och studieförbund.

Under våren och hösten kommer olika teman att presenteras.

Den 28 maj klockan 14.00 – 15.30
Att bli och vara anhörig till en person med demenssjukdom Läs mer om innehåll och anmälan

Den 11 juni klockan 14.00 – 15.30
Utveckla stödet för anhöriga till personer med demenssjukdom. Läs mer om innehåll och anmälan

Den 27 augusti kl 14.00-15.30
Vem har ansvar för stöd till anhöriga och vad har anhöriga för rättigheter. Läs mer om innehåll och anmälan

Läs mer om hela projektet här

För mer information och kontakt

Foto på Johanna Björk
Johanna Björk

Projektledare, praktiker, möjliggörare

Johanna Björk har en fil.kand. inom Vårdpedagogik med inriktning mot vård och omsorg. Hon är Silviasyster och utbildad vid både Silviahemmet och Sophiahemmet. Hennes långa yrkeserfarenhet består i att arbeta som undersköterska till att vara chef/ledare inom äldreomsorg. Johanna delar sin tjänst på Nationellt kompetenscentrum anhöriga med att arbeta som demenssamordnare i Ulricehamns kommun. Hon har arbetat med handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal inom området demensvård, är certifierad BPSD utbildare, samt ansvarat för anhöriggrupper. Inom Nationellt kompetenscentrum anhöriga kommer hon att arbeta som projektledare, praktiker/möjliggörare inom projektet: Stöd till anhörig vid demenssjukdom för hälsa och välbefinnande.

Senast uppdaterad 2024-05-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson