Varför behöver barn som anhöriga uppmärksammas inom den prehospitala vården och akutsjukvården?

Bild på nalle i en sjukhuskorridor

Kunskapen om barn som anhöriga inom prehospital vård och akutsjukvård är idag mycket begränsad. På denna sida har vi samlat rapporter, utvärderingar och filmer som belyser varför det är viktigt att barn uppmärksammas när en förälder blir allvarligt sjuk/skadad eller avlider.

Föreläsning om tidigt krisstöd

Kort film med Lars Widèn, kurator och leg. psykoterapeut i Barntraumateamet vid Vrinnevisjukhuset, som berättar om tidigt krisstöd till barn, ungdomar och deras familjer vid plötslig död i familjen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Föreläsning om hur barn påverkas av en förälders död

Inspelad föreläsning med Anders Hjern, barnläkare, Sachsska Barnsjukhuset, professor på Karolinska Institutet och forskare på CHESS.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen

Rapporten "Hälsa och sociala livsvillkor hos unga vuxna som förlorat en förälder i dödsfall under barndomen" syftar till att belysa hälsan och den social situationen för unga vuxna i åldern 18–35 år som förlorat en förälder under barndomen på grund av dödsfall.
Läs eller ladda ner rapport

Rapport: När föräldrar oväntat avlider

En rapport från Socialstyrelsen visar allvarliga brister i samverkan och strukturer för samhällets ansvar när det gäller att tillgodose barns behov då en förälder plötsligt avlider.
Läs rapporten "När förälder oväntat avlider – Resultat och slutsatser från tre kartläggningar om ansvar samt strukturer för information och stöd"

Samhällsekonomisk analys

Att barn och unga lever i hem med missbruk och/eller allvarlig sjukdom medför direkta och indirekta kostnader för samhället på kort och lång sikt. I en hälsoekonomisk studie har det gjorts en beräkning av samhällets årliga kostnad för den andel av befolkningen som vuxit upp som barn och anhörig till en förälder med psykisk sjukdom eller missbruk av alkohol eller narkotika.
Läs eller ladda ner rapporten "Barn som anhöriga – ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader"

Utvärdering barntraumateamet

Resultatet av en utvärdering av Barntraumateamet i Norrköpings arbete visar på betydelsen av snabba och kontinuerliga insatser till barn i samband med allvarliga händelser då en förälder eller närstående oväntat avlider.
Läs eller ladda ner "Utvärdering av Barntraumateamet i Norrköping"

Senast uppdaterad 2022-05-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson