Stöd för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Två personer samtalar

Illustration: Mattias Gordon

Ta del av slutrapporten från projektet Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, och få reda på vilket stöd kommuner kan få för att starta upp.

Nka har, i samarbete med Socialstyrelsen, haft ett FoU-arbete för att utveckla koordinatorstöd till familjer med barn med funktionsnedsättning. Resultatet visar att stödet är en vinst för både barn, familj och samhälle.

Under webbinariet berättar  Marika Habbe från Socialstyrelsen om bakgrunden till projektet och Mona Pihl, som har varit projektledare, berättar om resultaten från projektet och om det stöd som erbjuds framöver.

Vi får ta del av föräldrars och koordinatorers berättelser om vad koordinatorstöd innebär i praktiken och vilken betydelse det kan få för familjerna. Två erfarna koordinatorer från Göteborg kommer att delta; Ninni Säfverström och Julia Sandklef tillsammans med förälder Camilla Sandberg.

Maria Hasslid, enhetschef i Karlstad kommun, beskriver funktionen ur ett ledningsperspektiv.

Se webbinariet i spelaren nedan

 

 

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2023-11-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson