Till dig som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning

När man är förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställs särskilda krav, och det är inte alltid enkelt att hitta rätt i det stöd som finns från samhället. Det hamnar ofta på föräldrarna att stå för stor del av samordningen runt barnet och det kan både vara svårt och kräva mycket tid. Det kan påverka möjligheten till förvärvsarbete eller studier, men också påverka den egna hälsan.

Även om tillgången till information och stöd finns, så kan man som förälder till ett barn med funktionsnedsättning behöva mer praktiskt stöd under en period för att få allt att fungera i familjen.

Stöd från koordinator kan vara ett sätt och möjligheten till detta finns i en del av Sveriges kommuner. Du hittar en lista på vilka det är här

Om du inte bor i någon av de kommuner som erbjuder koordinatorstöd kan du som förälder få annat stöd för att få vardagen att fungera. Prata i första hand med den vårdgivare som ger stöd till ditt barn och fråga vilket stöd de kan erbjuda.

Du kan också vända dig till kommunens anhörigstöd. Det lättaste är att söka efter det på kommunens webbsida eller ringa till kommunens växel och fråga.

Det finns också ofta lokala intresseorganisationer, beroende på vilken funktionsnedsättning ditt barn har.

Här är några exempel:

RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar)

FUB

Riksförbundet Attention

Autism och Aspergerförbundet

Senast uppdaterad 2021-12-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson