Aktuella funktionshinderpolitiska frågor ur Socialstyrelsens perspektiv

Karin Flyckt arbetar på Socialstyrelsen där hon är samordnare av funktionshindersfrågor. Hon är en av redaktörerna för boken Perspektiv på personlig assistans som gavs ut 2013.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-30 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson