Du är inte ensam – studiecirkel

Omslag till material.

Denna studiecirkel har fokus på det som kan vara viktigt att känna till för dig som anhörig. Studiecirkeln bygger på vägledningen Du är inte ensam.

Syftet är att öka deltagarnas kunskap om myndigheter, insatser och stöd som kan vara aktuella, men också att mötas. Att möta andra i liknande situation kan vara ett stort stöd. Många har vittnat om värdet av att dela sina erfarenheter med andra och känna att man inte är ensam.

Materialet är framtaget av Projekt Trialog, Bräcke diakoni.

Typ av material: Studiecirkelmaterial
Målgrupp: För den som stöttar någon med psykisk ohälsa
Antal tillfällen: 4
Tid: 1,5 - 2 timmar
Digitalt/på plats: Materialet går att använda både digitalt och på plats. 

Läs eller ladda ner materialet på Bräcke diakonis webbplats

Senast uppdaterad 2023-02-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson