Populär föräldrahelg på Kurorten Mösseberg

Bild på kurorten i Mösseberg

Sedan 2013 har Gislaveds kommun erbjudit föräldrar till barn med funktions- nedsättning att åka på en föräldrahelg till Kurorten Mösseberg i Falköping. Helgen arrangeras i samarbete med Bräcke diakoni som står som värdar och för programmet.

Gislaveds kommun bjuder in föräldrar/vårdnadshavare från kommunen till en helg för rekreation, kunskap och för att skapa nya kontakter. På hemmaplan följs helgen sedan upp med studiecirkeln "Lyfta tillsammans" i samarbete med Studieförbundet Vuxensko- lan.
– Sedan 2013 har vi kunnat erbjuda den här möjligheten till föräldrar/vårdnadshavare till personer inom vår LSS-verksamhet. I år är målgruppen utökad så att den även gäller föräldrar/vårdnadshavare till alla barn med funktionsnedsättning, oavsett om de har in- satser genom LSS eller inte. Det har varit väldigt populärt. De som varit med har uppskattat att delta och varit snabba på att söka igen, berättar Iréne Johansson, LSS-handläggare, enheten bistånd och stöd i Gislaved.
– Vi har erbjudit två helger, en på våren och en på hösten, för att så många som möjligt ska få chansen att delta. Vi har redan fullbokat till hösten -17. Det är ett givande samarbete med Bräcke diakoni, säger Iréne Johansson.

Gislaveds kommun har även erbjudit anhöriga till personer med funktionsnedsättning att delta i studiecirkeln: "När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden". ( Se faktaruta) Kursen som hölls av anhörigkonsulent Clara Anderson Ed- vardsson, vid Gislaveds kommun, pågick hösten/vintern 2016 och var väldigt uppskattad enligt Iréne Johansson.

Samtalet i fokus

– Föräldrahelgen är tänkt som ett välbehövligt avbrott i vardagen och för att fylla på med ny kraft och energi. Vår erfarenhet är att erfarenhetsutbyte med andra föräldrar till barn med funktionsnedsättning också ger väldigt mycket tillbaka, säger Maria Blad, som arbetar med familjehelgerna på Bräcke diakoni.

Under helgen är det samtalet som står i centrum, såväl i storgrupper och som mer enskilt.
– Vi utgår från vårdnadshavarnas situation, hur livet ter sig här och nu. Föräldrarna uppskattar att få samtala med personer som delar deras upplevelser, säger Maria Blad.

Förutom samtal och föreläsningar erbjuds vårdnadshavarna även möjligheter till friskvård.
– Vi försöker erbjuda en palett av olika saker, allt för att helgen ska ge så mycket energi som möjligt tillbaka. För vissa föräldrar kanske det är första gången man har en hel helg utan att bli störda. Att få sitta vid ett bord och äta en middag och föra samtal utan att bli avbrutna kan vara väldigt välgörande, konstaterar Maria Blad vidare.

Samtalet i fokus

Samtalet i fokus

En helg som gav mersmak

– Jag har en 19-årig son med flerfunktionsnedsättning. Ända sedan han var liten har jag velat åka på något liknande som den här föräldrahelgen. Nu har jag varit där två gånger och kan varmt rekommendera den till till andra föräldrar i liknande situation. Att få möjlighet att umgås med andra och diskutera och samtala i lugn och ro var bara det väldigt skönt. Den sociala biten blir lidande, när man har barn och unga med flerfunktionsnedsättning. Allt för ofta tackar man nej till att exempelvis gå bort på middagar eller annat, på grund av att man inte riktigt orkar, berättar Helena Eriksson.
– För mig var föräldrahelgen ett välbehövligt avbrott i en ofta rätt hektiskt tillvaro. Jag fick ny energi och många nya kontakter för framtiden. Upplägget där vi växlande mellan många olika aktiviteter för rekreation, samtal och diskussioner, samt intressanta föreläsningar passade oss bra, konstaterar Helena Eriksson, från Gislaved.
– En annan stor vinst med helgen var de många kontakter och vänner som man fick. Man känner en stor gemenskap när man får möjlighet att umgås och prata med andra i en liknande situation.
– Även om det är föräldrar från samma kommun som åker, så är det inte säkert man känner varandra sedan tidigare. De här helgerna ger en bra möjlighet att hitta nya vänner och kontakter, som man kan fortsätter dela erfarenheter med när man kommer hem igen.
Helena Eriksson betonar att hela föräldrahelgen var väldigt professionellt upplagt:
– Hela paketet var jättefint; miljön på Kurorten Mösseberg är vilsam, med god mat, rofylld atmosfär och fin natur. Det kostar en struntsumma att åka med. Jag tycker fler borde ta den här möjligheten.

Kontakt:
Bräcke diakoni:
Maria Blad tel. 031-50 27 64
Katarina Harström tel. 031-50 27 65

Webbplats:
www.gislaved.se

Fakta:

Bräcke diakoni bedriver en bred non-profitverksamhet inom vård och omsorg. Bräcke diakonis kunskap om hälsovård, äldreomsorg och funktionshinder går hand i hand med forskning och utbildning. Idag finns Bräcke diakoni på flera orter i Sverige.

Studiecirkeln: "När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden" har tagits fram av Bräcke diakoni i Arvsfondsprojektet Delaktighet och stöd, i samarbete med Anhörigas Riksförbund, RBU Göteborg och Studieförbun- det Vuxenskolan. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är en viktig samarbetspart vad gäller spridningen av studiecirkeln som vänder sig till föräldrar som har en vuxen
dotter eller son med funktionsnedsättning.
Här kan du läsa mer om "När jag inte längre är med" 

Senast uppdaterad 2021-04-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson