Guide om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa

Guide om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa

Välkommen till guiden om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa där du som anhörig, närstående, personal och alla de som är intresserade av äldre personer och psykisk ohälsa har möjlighet att få en övergripande kunskap om området genom korta faktatexter, hänvisningar till filmer, rapporter och forskning. Du kan även använda innehållet som underlag för samtal vid t ex anhörigträffar.

Varför ska vi tala om "äldre" och psykisk (o)hälsa?

Det kan verka som en udda fråga. Men om vi tänker efter så är den relevant mot bakgrund av att "äldre" är vuxna som levt under lång tid. Det vill säga – vad är skillnaden och vad betyder det om vi skiljer ut "äldre" från andra vuxna. Risken är att vi kan bidra till en ökad ålderism samtidigt behöver vi öka kunskapen om att i en del av livet skiljer sig den psykiska ohälsan något från ur den gestaltar sig hos övriga vuxna. Utgångspunkten är ändå den – vi är de människor vi är hela livet, det levda livet kan vi inte göra om men det är aldrig för sent att må bra! Och du som anhörig har rätt att få stöd när din närstående har en psykisk ohälsa – oavsett ålder.

För mer information och kontakt

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

Senast uppdaterad 2021-10-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson