Ät- och näringsproblem, enteral nutition

Att äta och dricka är svårt för många med hjärnskador. Ett adekvat näringsintag har inte bara positiva effekter på barns tillväxt utan också på allmänt välbefinnande och livskvalitet. Personer med flerfunktionsnedsättning är oftast beroende av en annan person som matar. Många behöver gastrostomi, knapp på magen, och får sondnäring som del eller hela sitt näringsintag. Tidigt behövs stöd från flera professioner. Föreläsarna har lång erfarenhet av enteral nutrition och de komplexa problem som uppstår i vardagen. Seminariet kan med fördel kombineras med seminarium B1 då andningsproblem är nära förknippade med ätproblemen hos personer med flerfunktionsnedsättning.
Inger-Marie Isacsson, dietist, Agneta Blomster, sjuksköterska och Cecilia Tjäder habiliteringsläkare vid Habiliteringen för barn och vuxna i Uppsala.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-17 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson