Omvårdnad

Bild på en förälder som kramar sitt barn

Omvårdnad är den praktiska tillämpningen av vår kunskap om, och våra möjligheter att, tillgodose en annan människas behov. Människans behov är fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga. För att hjälpa en annan människa som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan tillgodose sina behov själv, behövs en helhetssyn på människan och hans eller hennes situation, i kombination med teoretisk och praktisk kunskap.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Omvårdnad

Bilaga: länkar till kapitel 5 Omvårdnad

Senast uppdaterad 2021-11-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson