Samtalsstöd ska hjälpa unga att hantera livssvårigheter

Den ideella organisationen Mind startar en ny anonym stödlinje för unga med lindrigare psykisk ohälsa – Livslinjen. Satsningen genomförs med ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden.

Det framgår av ett pressmeddelande från organisationen. Livslinjen vänder sig i första hand till unga mellan 16–25 år. Syftet är erbjuda medmänskligt stöd - som en hjälp att hantera livssvårigheter och lindrigare former av psykisk ohälsa.

Livslinjen är tänkt att vara ett komplement till Minds befintliga Självmordslinje. Enligt Mind vänder sig många unga till Självmordslinjen i brist på annan stödverksamhet. Ungefär hälften har dock inte självmordstankar, utan uppger känslor som ångest, nedstämdhet eller oro. Många saknar en vuxen att prata med.

2019 besvarade Minds Självmordslinje 32 000 samtal. År 2020 ökade antalet mottagna samtal till 58 000 och år 2021 tog man emot 80 000 samtal.

Livslinjen kommer att starta upp under 2022 och ska bemannas med vuxna volontärer. Stödet ges via samtal och chatt.

Läs mer om Livslinjen och Minds verksamhet

Text: Barbro Falk

Senast uppdaterad 2022-03-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson