Tips kring psykisk hälsa

Bild på två äldre  som går i en skog

Foto: Pixabay

Här samlar Nka information och länkar till sidor med råd och tips på hur du kan ta hand om din psykiska hälsa när covid-19 gör att du inte kan träffa närstående eller utöva aktiviteter som vanligt.

Broschyr: Råd för psykisk hälsa

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tagit fram en broschyr med råd om hur du kan ta hand om din psykiska hälsa. I broschyren finns också tips på var du kan vända dig om du behöver prata med någon eller få råd.
Klicka här för att läsa broschyren

Broschyren är framtagen utifrån SKR:s arbete med att ta fram en stödlista för psykisk hälsa i kristid. 
Klicka här för att läsa mer om stödlistan

Webbinarium: Naturen – ett stöd för hälsa och återhämtning

I maj 2022 anordnade Nka och länssamordnarna för anhörigstöd ett webbinarium som handlade om hur naturen kan fungera som en plats för återhämtning för anhöriga. Webbinariet spelades in och kan ses i efterhand på vår webbsida.
Läs mer och se webbinariet

Tips från finska anhöriga till personer med psykisk ohälsa

FinFami, en riksomfattande finsk intressebevakningsorganisation för anhöriga till personer inom psykiatrisk rehabilitering, tog under pandemin fram en lista med tips på aktiviteter för att må bra.
Läs mer

Varmpratsfrågor

Mind har tagit fram så kallade varmpratsfrågor i syfte att uppmuntra fler till att samtala med andra om hur de mår. Korten med varmpratsfrågor kan användas vid samtal med någon man bryr sig om eller vill lära känna mer. Anledningen till benämningen varmprat är att frågorna ska inspirera till samtal som är motsatsen till kallprat. 
Ladda ner korten på Minds webbplats

Webbinarium: Hur kan anhöriga behålla sitt välmående under pandemin?

Den 3 december 2020 anordnade Nka ett webbinarium om hur anhöriga kan hitta hållbara strategier för att stötta sin närstående och samtidigt behålla sitt eget välmående. Webbinariet spelades in och kan ses i efterhand. 
Läs mer 

Senast uppdaterad 2022-12-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson