Delaktighet

Delaktighet för personer på tidig utvecklingsnivå

Jenny Wilder, Möjliggörare/Forskare på Nationellt kompetenscentrum anhöriga och lektor i specialpedagogik vid Mälardalens högskola tar upp hur kommunikation, aktiviteter och omgivningens förhållningssätt är förutsättningar för delaktighet.

Del 1, introduktion och praktiska exempel, klicka här för att se filmen

Del 2, underlättande faktorer, klicka här för att se filmen

Del 3, förutsättningar och strategier, klicka här för att se filmen

Senast uppdaterad 2021-08-02 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS