Familjemodellen – en enkel och kraftfull metod

Bente Weimand och bild från hennes föreläsning.

Professor Bente Weimand har introducerat Familjemodellen i Sverige och föreläste under Socialstyrelsens inspirationsdag.

Hittills har drygt 300 familjer inom barn- och vuxenpsykiatri samt beroendevård i Storstockholm fått familjefokuserat stöd tack vare projektet The Family Model – Familjemodellen, som nu gått in på sitt fjärde år. Den inspirationsdag som hölls i mars i år visade tydligt ett fortsatt stort intresse för modellen.

Huvudföreläsare under inspirationsdagen för deltagare i utvecklingsprojektet ”Familjemodellen – The Family Model” var Bente Weimand, professor vid universitetet i sydöstra Norge, som introducerat Familjemodellen i Sverige.

– Familjemodellen syftar till att hjälpa familjemedlemmar att få syn på sina egna styrkor och förbättra kommunikationen inom familjen och inte minst hjälp att utforma en realistisk plan för framtiden.

Ett 60-tal personer från BUP Stockholm, PRIMA Vuxenpsykiatri och PRIMA Maria Beroende, verksamheter som deltar i projektet ”The Family Model – Familjeprojektet”, tog chansen att inspireras och fylla på med ny kunskap när Socialstyrelsen bjöd in till en konferensdag i mitten av mars. Förutom metodutbildare inom respektive verksamheter deltog även medarbetare samt barnombud, forskare och verksamhetsföreträdare inom PRIMA vuxenpsykiatri och BUP Stockholm. Samtliga med ett intresse för att stärka barnperspektivet i den kliniska vardagen.

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2023-05-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson