Haja ADHD

"Haja ADHD" – med underrubriken "Om nuets förbannelse, hjärnans skärmsläckare och vikten av dagdrömmeri" - är skriven av Björn Roslund. Han är psykiater och har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna med ADHD.

Genom boken vill han nå både personer som arbetar med ADHD och de som har diagnosen, liksom anhöriga. Bokens ambition är att ge en djupdykning i, inte bara hur det är vid ADHD, utan också varför. Boken är skriven för att vara lätt att läsa och här finns många illustrationer.

Frågeställningar som diskuteras i boken är till exempel varför personer med ADHD har svårt att njuta av framtida segrar och på vilket sätt detta hänger ihop med avhoppade utbildningar och "drogers lockande låga". Vidare diskuteras hur läkemedel och fysiskt aktivitet kan hjälpa personer med ADHD.

Ytterligare en ambition med boken är att förklara neurobiologin bakom ADHD.

Mer information

Boken är utgiven av förlaget Natur & Kultur.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson