"Jag har fått mycket hjälp"

Farida, mamma till Melissa 5 år som har en förlossningsskada. Om sin egen styrka och förhållningssättet ”det som har hänt har hänt" och om vikten av att ta hjälp av vänner och det stöd habilitering, sjukhus och personliga assistenter ger.

Lyssna på ljudinspelningen:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson