Koordinatorstöd - som stolen mellan stolarna

Mona Pihl, projektledare och möjliggörare/praktiker på Nka, om koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Genom koordinatorstöd upplever föräldrar minskad stress och oro. Hälsan påverkas positivt och förutsättningar för yrkesliv och sysselsättning förbättras.

Senast uppdaterad 2024-06-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson