Material

Här presenteras webbsidor, broschyrer och informationsmaterial om utvecklingsarbetet samt annat material som kan användas i mötet med barn som är anhöriga.

Utvecklingsarbetets webbsida

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/central-barnhalsovard/material/riktlinjer2/barn-som-anhorignarstaende-att-mota-barn-som-behover-stod/ 

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS