Uppsala

Bild på akutmottagning

På akutmottagningen vid Akademiska Sjukhuset Uppsala finns lång erfarenhet av att se till anhörigas behov. Man arbetar målmedvetet för att ta fram och implementera handlings- och aktivitetsplaner. Att det ska finnas rutiner för stöd till anhöriga barn och vuxna är sedan tidigare beslutat av politiken och finns inskrivet i regionens styrdokument.

En undersköterska är alltid avsatt på schemat för att, oavsett tid på dygnet eller dag i veckan, avdelas som anhörigstödjare till både barn och vuxna. Om patienten avlider erbjuds efterlevandesamtal efter två veckor och tre månader av den som var anhörigstödjare. Samarbetet med sjukhuskyrkan och kuratorsverksamheten är tydligt och viktiga resurser för den stödjande insatsen.

Läs mer om hur akutkliniken i Uppsala organiserat sitt arbete med omedelbart stöd och viktig återkoppling med uppföljningssamtal som erbjuds familjen återkommande en tid efter dödsfallet

Läs "När livet gör oss illa"

Senast uppdaterad 2022-07-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson