Nytt inspirationsmaterial från Nka

Eva Gustafsson, möjliggörare från NKA presenterar det nya inspirationsmaterialet Anhöriga till personer med psykisk ohälsa – deras erfarenheter och önskemål om stöd.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-25 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson