Att låta alla känslor ta plats

Egon Rommedahl, teolog, leg. psykoterapeut och handledare. Om att komma till insikten att man i samtal och möten med andra både påverkar och påverkas, att det är i mötet med andra som vi blir till.

Senast uppdaterad 2024-06-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson