I gränslandet mellan hem och institution

"I gränslandet mellan hem och institution - Hyresgästers perspektiv på att ha bostad med särskild service" av socionom Anette Skårner.

I rapporten undersöks vad  människor med psykiska funktionsnedsättningar och en komplex livssituation tycker om att få ett varaktigt boende i form av gruppbostad med särskild service.

Rapporten, som bygger på en studie, visar att flytten till en lägenhet i gruppbostaden huvudsakligen inneburit en positiv förändring av hyresgästernas livssituation i stort - och att de stödinsatser som är kopplade till gruppbostaden för det mesta fungerar väl, enligt intervjupersonerna.

Vidare konstateras att ett konstruktivt stöd kräver ömsesidig dialog och förhandling och att personalen lyfter fram hyresgästernas kompetenser och resurser.

Mer information

Rapporten är utgiven av FOU i Väst och Länsstyrelsen i Västra götalands län. Den går att läsa här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2021-09-27 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson