Vi är med-paketet

Pia Käcker, tidigare projektledare för Vi är med-projektet, berättar om Vi är med-paketet.

Vi är med-paketet är ett metodpaket som genom förbättrad kommunikation och samspel bidrar till att skapa meningsfull aktivitet och delaktighet i det dagliga livet för personer med flerfunktionsnedsättning. 

Senast uppdaterad 2023-02-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson