Stecy Yghemonos

Stecy Yghemonos har arbetat med sociala frågor inom hälsovårdsområdet i drygt elva år i Belgien. Han är expert på affärs- och projektutveckling och förvaltning. De internationella projekt han har arbetat med har handlat om allmän och ekonomiskt hållbar tillgång till hälsovård. Han har också arbetat för att skydda pressfriheten, barns rättigheter och deltagardemokrati. Stecys tidigare arbete med europeiskt kunskapsutbyte för att förhindra orättvisor inom hälsosektorn, har utgjort en viktig del i EU:s EaSI- program (Employment and Social Investment).

Stecy Yghemonos has worked in the social and health fields for over eleven years in Belgium using his expertise in business development, project design and management. His international projects have focused on important rights, such as universal and equitable access to health care and protections for free press, children's rights and participative democracy. Stecy's previous work involving a European knowledge exchange of ways to improve health and overturn health inequalities, has been fundamental to the EU Employment and Social Investment (EaSI) programme which unifies efforts towards health improvement.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-26 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS