Se de inspelade föreläsningarna från konferensen Värna våra yngsta

Bild från föreläsningssalen. På scen står tre kvinnor och framför scenen sitter det publik.

Beatrice Hopstadius, avdelningschef vid Socialstyrelsen, och Karin Tegmark Wisell, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten, inledde konferensen tillsammans med moderator Karin Klingenstierna.

Den 13-14 september anordnades årets upplaga av konferensen Värna våra yngsta. Nu kan du ta del av de inspelade föreläsningarna från konferensen här på vår webbplats.

Konferensen handlade om hur vi kan stödja psykisk hälsa och utveckling från graviditet och under barnets två första år, med särskilt fokus på stöd till barn i utsatta situationer, tidig upptäckt och ett tidigt stöd då det finns svårigheter i familjen och föräldraskapet.

Under de två dagarna fick deltagarna ta del av föreläsningar och seminarier där presentatörerna delade med sig av aktuell kunskap och erfarenheter. 

En del av föreläsningarna spelades in och går nu att ta del av i efterhand. 

Se föreläsningarna från Värna våra yngsta 2022 på Nka Play

Konferensen anordnades av Folkhälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad 2022-09-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson