Vanliga måltider med ovanliga förutsättningar

Måltider

Många barn med flerfunktionsnedsättning är beroende av en gastrostomi, en knapp på magen, för att få i sig den näring som de behöver för att växa och må bra. Men hur är det för föräldrar som har ett barn med en gastostomi? Hur skapar dessa föräldrar förutsättningar för delaktighet för sina barn under måltiderna? Och hur anpassar de sitt vardagsliv utifrån barnets annorlunda ätande?

Det här webbinariet utgår ifrån dessa frågor och Ellen berättar om sin nyligen publicerade avhandling på just detta ämne. I avhandlingen har Ellen undersökt vilken plats frågor och insatser om måltiden som gemensam aktivitet får i barnens omhändertagande i vården och också undersökt föräldrars upplevelse av barnets gastrostomi, ätande och måltid. Analyserna i Ellens avhandling visar att föräldrarna värdesätter familjens sociala och kulturella sammanhang kopplat till måltiden, men att det också är utmanande att balansera barnens individuella behov med hela familjens kollektiva behov.

Se webbinariet i spelaren nedan

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Ellen Backman är specialistlogoped med inriktning språk och kommunikation på tidig nivå och filosofie doktor i hälsa och livsstil med inriktning handikappvetenskap. Efter flera år som logoped på barn- och ungdomshabilitering arbetar hon idag som verksamhetsutvecklare inom Habiliteringen i Region Halland.

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2021-09-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson