Nu startar den nationella anhörigveckan

Två kvinnor sitter i en soffa och pratar.

Foto: Pexels

I år infaller den nationella anhörigveckan under vecka 40. I flera av landets kommuner anordnas då lokala aktiviteter för att uppmärksamma anhörigas insatser och behov av stöd. Vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder under veckan in till två webbinarier – ett under måndagen och ett på torsdag då det är den nationella och europeiska anhörigdagen.

Var femte vuxen svensk vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet någon i sin närhet. Det kan handla om att man ger personlig omsorg, ger känslomässigt stöd eller att man hjälper till med hygien och medicinering. Bland anhöriga är det också vanligt att hjälpa till med olika praktiska sysslor som exempelvis inköp, transporter och att sköta kontakten med myndigheter och vårdpersonal.

Att vara anhörig är inte något som bara berör vuxna, även många barn i Sverige är anhöriga. I denna grupp handlar det om barn som växer upp i familjer med missbruk, allvarlig sjukdom, psykisk ohälsa, där någon har en funktionsnedsättning eller där någon oväntat avlider. En del av dessa barn tar också ett omsorgsansvar för någon i sin närhet.

Lennart Magnusson.

Lennart Magnusson.

Att ge omsorg till en närstående kan kännas självklart och betydelsefullt, men det kan också vara påfrestande och få negativa konsekvenser för den anhörigas egna hälsa, ekonomi och möjlighet till sysselsättning. Att anhöriga får stöd i god tid är därför viktigt.

– Anhörigas vård- och omsorgsinsatser är så omfattande att de utgör en samhällsbärande funktion som skulle ha kostat samhället cirka 194 miljarder kronor om året att ersätta med formell vård. Det är viktigt att alla verksamheter som möter anhöriga har ett anhörigperspektiv och att samhället ser till att anhöriga får det stöd som de behöver och efterfrågar, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka.

Europeiska anhörigdagen

Den 6 oktober varje år är det den nationella anhörigdagen. Sedan 2020 sammanfaller dagen dessutom med den europeiska anhörigdagen. Eurocarers och dess medlemmar har i år beslutat att den europeiska anhörigdagen ska handla om kön, jämställdhet och omsorg. På anhörigdagen bjuder vi på Nka därför in till ett webbinarium med just temat jämställdhet.

Under webbinariet får du ta del av föreläsningar och diskussioner som kommer att belysa temat ur olika perspektiv. Här får du veta mer om hur fördelningen av omsorg ser ut i Europa, den europeiska strategin för vård och omsorg, vad forskning visar om anhöriga och jämställdhet i Sverige, samt hur Sveriges kommuner och regioner arbetar för att uppnå en jämställd och jämlik hälsa, vård och omsorg. De två timmarna modereras av författaren och programledaren Mark Levengood.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet

Webbinariet som Nka anordnar under måndagen den 3 oktober handlar om den nationella anhörigstrategin och de uppdrag som Socialstyrelsen har fått inom ramen för strategin. Vid webbinariet presenteras också material som Nka har tagit fram tillsammans med det Nationella nätverket för anhörigstöd. Charlotte Fagerstedt och Sundiata Owens, båda handläggare vid Socialstyrelsen, redogör för de uppdrag som Socialstyrelsen har fått med anledning av anhörigstrategin. Ida Lindecrantz och Jerker Eklund, länssamordnare för anhörigkonsulenter i Uppsala län respektive Västra Götaland, medverkar och berättar hur de tänker att vi alla kan arbeta med anhörigstrategin.

Mer information

Vill du veta mer om anhöriga och deras situation? På Nka:s webbplats finns en sida med just fakta om anhöriga och anhörigstöd. Läs också gärna vår folder med snabba fakta om Sveriges anhöriga.

Senast uppdaterad 2022-10-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson