Vad innebär en framtidsfullmakt och hur går man till väga för att upprätta en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall hen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Läs mer om framtidsfullmakt här: https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/godmanarvode/framtidsfullmakt.4.1c68351d170ce5545273f66.html

Eller här:
https://www.domstol.se/amnen/familj/god-man-och-forvaltare/

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson