Ole Hultman

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet, Ole Hultman BUP Gamlestaden i Göteborg presenterar en ny rapport.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-22 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson