Samtal och reflektioner kring framtidens kommunikation

Under denna avslutande diskussion kommer några personer med kommunikativ funktionsnedsättning och närstående få möjlighet att ställa frågor till och samtala om framtidens möjligheter med Bo Dahlbom och några andra av våra duktiga föreläsare på konferensen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-16 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson