Barn och unga anhöriga extra utsatta under coronakrisen

Bild på Sofia till vänster och bild på en flicka som leker med en lastbil till höger

Sofia Lind till vänster. Foton: Privat/Pixabay

– Vi känner en extra oro för de barn och ungdomar som redan innan coronakrisen hade en tuff tillvaro som anhöriga. Vuxna måste ha tentaklerna ute och hålla ett extra vakande öga på alla barn och unga för att deras ohälsa inte ska öka. Där spelar skolan en oerhört viktig roll, säger Sofia Lind. Hon är gruppbehandlare och verksam på Trappan, en stödverksamhet inom socialförvaltningen i Uppsala för barn och unga som är anhöriga.

– Det råder en ökad oro hos barn och unga anhöriga just nu. Något vi tydligt märker av på Trappan. Det kan handla om föräldrarna som är drabbade av psykisk ohälsa och som mår än mer dåligt nu. Vi har också en oro för att konflikter, missbruk och våld ska öka i familjer. Det blir en extra belastning på de här barnen, säger Sofia Lind.

Till Trappan kommer barn och unga från fem till 20 år för samtal både enskilt och i grupp. Det handlar om barn och unga som har problem i familjen; föräldrar med psykisk ohälsa, missbruksproblematik, svåra konflikter i samband med separationer samt våld inom familjen.

– Vi samverkar med socialtjänstens myndighetsutövande del och har även ett nära samarbete med skolan, framför allt elevhälsan. Vi tycker det är viktigt att de känner vår verksamhet väl och kan tipsa elever som är i behov av stöd om oss. Senaste tiden har vi fått fler samtal från elevhälsan som larmar om barn och unga som inte mår bra, berättar Sofia Lind.

Hon tror dock att det betyder väldigt mycket att grundskolan fått fortsatt vara öppen i coronakrisen. Extra viktig är det för de barn och ungdomar som är anhöriga till föräldrar som har det jobbigt hemma på olika sätt.

Skolan viktig skyddsfaktor

Sofia Lind pekar på skolan som en viktig skyddsfaktor för de här barnen och ungdomarna.

– Skolan är en skyddsfaktor för alla ungdomar, men särskilt för dem som redan är unga anhöriga, säger hon.

Då gymnasieskolorna håller stängt på grund av covid-19-utbrottet är många unga i betydligt större utsträckning hänvisade till hemmet. Om det finns svårigheter i familjen blir de ungdomarna betydligt mer exponerade, än när de kan vara i skolan. Vilket i sin tur kan göra det svårare att klara skolgången.

– Risken är att tröskeln för att stanna hemma sänks när fler närstående mår dåligt och barn och unga känner ett än större ansvar för sina närstående. Då kan en redan hög frånvaro börja skena, säger Sofia Lind.

Skolpersonal kan lugna och trygga

Hon lyfter fram vikten av att ha en något så när vanlig vardag för barn och unga.

– Skolpersonal har en viktig roll just nu. De kan lugna och trygga och få eleverna att känna att de har en slags vardag som rullar på.

Som socionom har hon lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga anhöriga, bland annat som skolkurator, socialsekreterare, utvecklingsledare i BIM-projektet i Uppsala och som gruppbehandlare på Trappan.

Sofia Lind betonar än en gång att det är alla vuxnas ansvar att vara extra lyhörda och iaktta barn och ungas mående.

– De barn och unga anhöriga som lever med svårigheter i familjerna är extra utsatta i och med pandemins utbrott. Och igen, känner man oro för någon minderårig ska man inte dra sig för att göra en orosanmälan. Känner man en oro så är det oftast något, säger hon och ger rådet att ta hjälp om tröskeln känns för hög.

Sofia Lind påminner även om att det finns organisationer som vänder sig till unga som har föräldrar med psykisk ohälsa och beroende samt våld i familjen. Maskrosbarn har till exempel en chatt som de utökat sina öppettider för nu under coronakrisen.

Leken läker och mildrar oro

När det gäller de mindre barnen är Sofia Linds råd, för att de ska må så bra som möjligt, att låta dem leka så mycket det bara går.

– Se till att de barn som går i samma klass eller samma förskolegrupp också kan leka med varandra på fritiden. De har ju redan umgåtts, så då behöver man inte oroa sig för så mycket mer smittspridning. För barn som anhöriga kan detta vara ett ovärderligt avbrott. Leken är läkande och mildrar oro hos barn, säger Sofia Lind som inte nog kan betona vikten av att vuxna engagerar sig:

– Visa att ni ser och bryr er. Våga fråga flera gånger hur barn har det, även om du inte får svar kan det vara till stor hjälp att barnet får känna sig sedd. Det ökar chansen att de en dag vågar svara och berätta, säger hon och uppmanar alla att bry sig lite extra.

– Visa lite extra omtanke om varandra, stora som små. Det mår vi alla lite bättre av.

Text: Agneta Berghamre Heins
Publicerad 2020-05-27 

Senast uppdaterad 2021-09-30 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson