Digitalt anhörigstöd på agendan när Nka anordnade workshop på Vitalis

Ingrid Lindholm på scen.

Under Nka:s workshop på Vitalis fick deltagarna diskutera hur man med digital teknik kan utveckla stödet till anhöriga.

Den 17-19 maj anordnades mässan Vitalis, som huvudsakligen fokuserar på e-hälsa och framtidens vård och omsorg. Under konferensens tre dagar närvarade medarbetare från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) för att ta del av andras erfarenheter och kunskaper, men också för att uppmärksamma vikten av att ha ett anhörigperspektiv i utvecklandet av olika insatser och verktyg. Under Vitalis höll Nka i en workshop om digitalt anhörigstöd och medverkade i en paneldebatt om EU:s policy och initiativ inom området e-hälsa.

Nka har under flera år påpekat att stödet till anhöriga behöver utvecklas och i större utsträckning göras tillgängligt digitalt. Utvecklingen av ett digitalt anhörigstöd lyfts också fram i den första svenska anhörigstrategin som regeringen tog beslut om i april i år.

Hur samhället kan utveckla stödet till anhöriga med hjälp av digital teknik var också utgångspunkten för den worskhop som Nka anordnade under Vitalis 2022. Workshopen innehöll presentationer och diskussioner där deltagarna hade möjlighet att fundera kring utvecklingen av det digitala stödet till anhöriga.

– När ni går härifrån idag hoppas vi att ni ska ha fått idéer kring hur digitalt anhörigstöd kan utvecklas, att ni har fått ta del av exempel kring digitalt anhörigstöd, haft möjlighet att skapa nya kontakter och fått mer information och kunskap om anhörigas situation, inledde Ingrid Lindholm, möjliggörare och praktiker vid Nka, som höll i workshopen tillsammans med Maria Nilsson, doktorand vid Linnéuniversitetet och knuten till Nka, samt Maria Ahlqvist, möjliggörare och praktiker vid Nka.

Läs Nka:s reportage från Vitalis

Senast uppdaterad 2022-06-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson