Väntesorg – att förhålla sig till livets skörhet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har gjort en serie webbinarium kring frågor som rör livet och döden. För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och anhöriga tvingas förhålla sig till tankar om döden på ett mer påtagligt sätt än de flesta andra. Livskvaliteten beskrivs ofta som en balans mellan goda och dåliga faktorer och en strävan efter att minska det negativa och stärka det positiva för att finna balansen.

Det fjärde webbinariet i serien har titeln Väntesorg – att förhålla sig till livets skörhet. 

Malin och Anna pratar om vad begreppet Väntesorg innebär. De beskriver sina olika erfarenheter från samtal kring livets skörhet och samtal om döden.

Malin Blom är mamma till tre döttrar och en av dem heter Ida. Ida hade en flerfunktionsnedsättning och blev 12 år gammal.

Anna Sjölund är barnsjuksköterska vid Barnsjukvård i hemmet på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Anna har erfarenhet från olika verksamheter och har mött barn med funktionsnedsättningar, och deras föräldrar och syskon, i olika sammanhang både inom sjukvård, habilitering och förskola.

Se inspelningen från webbinariet i spelaren längst upp på sidan.

För mer information

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2021-04-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson