Filmad föreläsning

Här finns en inspelad föreläsning av Mona Pihl, möjliggörare och praktiker på Nka, om koordinatorstöd.

Föreläsningen är indelad i tre delar:
• Vad är en koordinator?
• Vad vet vi om effekten av koordinatorstöd?
• Koordinatorsarbetet

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2021-12-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson