Att ge anhörigomsorg till sitt vuxna barn med autism

Malin Ljungberg, socionom, doktorand Stockholms universitet

Malin Ljungberg, socionom, doktorand Stockholms universitet

Föreliggande scoping review syftar till att systematiskt sammanställa, analysera samt identifiera forskningsluckor i kunskapen gällande föräldrars erfarenheter av att ge anhörigomsorg till ett vuxet barn med autism.

Preliminära resultat visar att majoriteten av forskningen är gjord i amerikansk kontext. Nordisk och svensk forskning saknas, trots mer utvecklade välfärdssystem, där Sverige bl.a. har en lagstadgad rätt till anhörigstöd. För att utveckla ett kunskapsbaserat föräldrastöd, behövs svensk forskning med ett diversifierat underlag.

Se föreläsniningen i spelaren nedan

Malin Ljungberg, socionom, doktorand Stockholms universitet.

Senast uppdaterad 2023-10-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson